ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריית אונו

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.


עיריית קריית אונו מקדמת בימים אלה יחד עם מינהל התכנון מחוז תל אביב הכנתה של תכנית מתאר מקומית חדשה לקריית אונו - לפרטים מלאים


 
הנחיות לפטור מהיתר - תיקון 101

 
 
main_img

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.