טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
224.4519
מתאריך:
01/03/2019
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שירות מספר סעיף תיאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 303.55 303.55
אגרת בניה אגרות 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ'ר 32.79 32.79
אגרת בניה אגרות 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ'ר 32.79 32.79
אגרת בניה אגרות 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ'ר 1.22 1.22
אגרת בניה אגרות 1.00.200 מבנים חקלאיים מ'ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.12 1.12
אגרת בניה אגרות 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.56 0.56
אגרת בניה אגרות 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ'ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.64 3.64
אגרת בניה אגרות 1.00.401 מאגרי מים וביוב עד 3 מליון מ"ק מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית מעל 10000 מ"ר מ"ר 0.10 0.10
אגרת בניה אגרות 1.00.412 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית עד 10,000 מ"ר מ"ר 1.18 1.18
אגרת בניה אגרות 1.00.500 עבודות כרייה וחציבה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.701 הקמת גדר בטחון מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 303.55 303.55
אגרת בניה אגרות 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 60.71 60.71
אגרת בניה אגרות 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.980 הנחה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ'ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.10 כללי 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.93.0 מפת מדידה יח' 1,340.78 1,340.78
אגרת בניה אגרות 1.94.0 עבור אינפורמציה יח' 188.46 188.46
אגרת בניה אגרות 1.94.1 אינפורמציה עבור מפת מדידה 188.46 188.46
אגרת בניה אגרות 1.95.0 דיון חוזר בבקשה בועדה המקומית יח' 189.50 189.50
אגרת בניה אגרות 1.96.0 חידוש התר-%10 מהאג' המקורית(לא פחות 1 504.24 504.24
אגרת בניה אגרות 1.97.0 אגרה לפי גזר דין ב"המ יח' 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 10.0 שעור התשלום עבור תיעול מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 10.169.1 תיעול לכל מ"ר קרקע לרבות החלק שעומד מבנה מ"ר 9.44 9.58
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 10.169.2 תיעול לכל מ"ר של בניה בכל הקומות מ"ר 51.79 52.57
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 11.0 שעור התשלום בגין כביש ומדרכה 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 11.18101 כביש לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 17.42 17.68
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 11.18102 כביש לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 95.56 97.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 11.18103 כביש לכל מ"ק מנפח הבנין לא לצורכי מגורים מ"ק 9.00 16.88
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 11.18201 מדרכה לכל מ"ר הקרקע מ"ר 8.71 8.84
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 11.18202 מדרכה לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 47.78 48.50
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 11.18203 מדרכה לכל מ"ק מנפח הבנין לא לצורכי מגורים מ"ק 5.00 9.38
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 12.0 שעור תשלום עבור ביוב מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 12.151.1 ביוב לכל מ"ר קרקע לרבות החלק שעומד מבנה מ"ר 2.54 6.63
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 12.151.2 ביוב לכל מ"ר שטח בניה מ"ר 34.48 63.28
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 12.151.3 לכלמ"ק לבניה שלא למגורי שגובה אחת מהק' עולה על 4 מ"ק 11.49 21.09
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 12.163.0 אגרת חיבור ביוב פרטי יח' 361.61 944.21
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.0 שעור תשלום עבור מים 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.133.1 (מבוטל) 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.133.2 אגרת בדיקת מד מים כולל פירוק הובלה והתקנה-למגורים יח' 80.00 150.01
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.133.3 אגרת בדיקת מד מים כולל פירוק הובלה והתקנה-לאחרים יח 180.00 337.52
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.139.0 אגרת חיבור רשת פרטית לכל יחידת דיור עסק או משרד יח 600.00 1,125.07
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.139.1 אגרת רשת פרטית לכל יחידת מלאכה תעסיה מלון שעד00 יח' 800.00 1,500.10
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.139.2 לכל מ"ר שמעל 100 מ"ר יח' 7.00 13.13
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.139.3 אגרת חידוש חיבור למגורים יח' 100.00 187.51
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.139.4 לאחרים יח 150.00 281.27
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.139.5 (מבוטל) 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.140.0 (מבוטל) 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.140.1 היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית יח 130.00 243.77
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.140.2 אגרת בדיקה של רשת פרטית יח 150.00 281.27
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.141.0 למבנה ציבורהמשמש רקלדת חינוך בריאות ולא להפקת רוו 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.141.1 חיבור שקוטרו עד "2 יח 1,300.00 2,437.66
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.141.2 חיבור בקוטר "3 יח 2,400.00 4,500.29
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.141.3 חיבור בקוטר "4 יח 2,400.00 4,500.29
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.141.4 חיבור בקוטר מעל "4 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.141.5 ברז כיבוי "3 יח 3,500.00 6,562.92
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.141.6 הרחבת חיבור או התקנתו מחדש-חיבור שקוטרו עד "2 יח 200.00 375.02
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.141.7 הרחבת חיבור או התקנתו מחדש-חיבור בקוטר עד "3 יח 350.00 656.29
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.141.8 הרחבת חיבור או התקנתו מחדש-חיבור בקוטר עד "4 יח 420.00 787.55
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.141.9 פירוק חיבור יח 250.00 468.78
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.149.0 אגרת מד מים 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.149.1 קוטר מד המים עד 1/2 1 יח' 400.00 750.05
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.149.2 קוטר מ 1/2 1 עד"2 יח' 650.00 1,218.83
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.149.3 מעל "2 עד "3 יח' 850.00 1,593.85
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.149.4 למעלה מ "3 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.152.0 אגרת הנחת צינורות 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.152.1 אגרת הנחת צינורות לכל מ"ר משטח הקרקע כולל הקרקע שעליה עומד הבנין מ"ר 6.00 11.25
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.152.2 אגרת הנחת צינורות לכל מ"ר משטח הבנין -לבנין המשמש למגורים מ"ר 27.00 50.63
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.152.3 אגרת הנחת צינורות לכל מ"ר משטח הבנין-לבנין שאינו משמש למגורים מ"ר 33.00 61.88
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 14.152.4 לבנינים שאינם משמשים למגורים ושגובהם עולה על 4 מט מ"ק 11.00 20.63
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 15.000.0 חבור חשמל (פילר) יח 1,400.00 2,560.98
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 15.000.1 חבור חשמל (פילר משולש) יח 4,500.00 6,478.73
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 15.100.0 מפת מדידה לפרצלציה יח 1,500.00 2,579.91
היטלי פיתוח היטלי ביוב 16.0 *****תאגיד מי אונו ***** 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי ביוב 16.001.0 שעור תשלום עבור ביוב 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי ביוב 16.002.0 לכל מ"ר קרקע לרבות החלק שעומד מבנה מ"ר 2.54 6.63
היטלי פיתוח היטלי ביוב 16.003.0 שעור תשלום עבור ביוב לכל מ"ר שטח בניה מ"ר 34.48 63.28
היטלי פיתוח היטלי ביוב 16.004.0 לכלמ"ק לבניה שלא למגורי שגובה אחת מהק' עולה על 4 מ"ק 11.49 21.09
היטלי פיתוח היטלי ביוב 16.005.0 אגרת חיבור ביוב פרטי יח' 361.61 944.21
היטלי פיתוח היטלי מים 17.001.0 שעור תשלום עבור מים 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים 17.002.0 אגרת בדיקת מד מים כולל פירוק הובלה והתקנה-למגורים יח' 80.00 150.01
היטלי פיתוח היטלי מים 17.003.0 אגרת בדיקת מד מים כולל פירוק הובלה והתקנה-לאחרים יח' 180.00 337.52
היטלי פיתוח היטלי מים 17.004.0 אגרת חיבור רשת פרטית לכל יחידת דיור עסק או משרד יח' 600.00 1,125.07
היטלי פיתוח היטלי מים 17.005.0 אגרת רשת פרטית לכל יחידת מלאכה תעסיה מלון שעד00 יח' 800.00 1,500.10
היטלי פיתוח היטלי מים 17.006.0 לכל מ"ר שמעל 100 מ"ר יח' 7.00 13.13
היטלי פיתוח היטלי מים 17.007.0 אגרת חידוש חיבור למגורים יח' 100.00 187.51
היטלי פיתוח היטלי מים 17.008.0 לאחרים יח' 150.00 281.27
היטלי פיתוח היטלי מים 17.009.0 היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית יח' 130.00 243.77
היטלי פיתוח היטלי מים 17.010.0 אגרת בדיקה של רשת פרטית יח' 150.00 281.27
היטלי פיתוח היטלי מים 17.011.0 למבנה ציבורהמשמש רקלדת חינוך בריאות ולא להפקת רוו יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים 17.012.0 חיבור שקוטרו עד "2 יח' 1,300.00 2,437.66
היטלי פיתוח היטלי מים 17.013.0 חיבור בקוטר "3 יח' 2,400.00 4,500.29
היטלי פיתוח היטלי מים 17.014.0 חיבור בקוטר "4 יח' 2,400.00 4,500.29
היטלי פיתוח היטלי מים 17.015.0 חיבור בקוטר מעל "4 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים 17.016.0 ברז כיבוי "3 יח' 3,500.00 6,562.92
היטלי פיתוח היטלי מים 17.017.0 הרחבת חיבור או התקנתו מחדש-חיבור שקוטרו עד "2 יח' 200.00 375.02
היטלי פיתוח היטלי מים 17.018.0 הרחבת חיבור או התקנתו מחדש-חיבור בקוטר עד "3 יח' 350.00 656.29
היטלי פיתוח היטלי מים 17.019.0 הרחבת חיבור או התקנתו מחדש-חיבור בקוטר עד "4 יח' 420.00 787.55
היטלי פיתוח היטלי מים 17.020.0 פירוק חיבור יח' 250.00 468.78
היטלי פיתוח היטלי מים 17.021.0 אגרת מד מים יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים 17.022.0 קוטר מד המים עד 1/2 1 יח' 400.00 750.05
היטלי פיתוח היטלי מים 17.023.0 קוטר מ 1/2 1 עד"2 יח' 650.00 1,218.83
היטלי פיתוח היטלי מים 17.024.0 מעל "2 עד "3 יח' 850.00 1,593.85
היטלי פיתוח היטלי מים 17.025.0 למעלה מ "3 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים 17.026.0 אגרת הנחת צינורות 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים 17.027.0 לכל מ"ר משטח הקרקע כולל הקרקע שעליה עומד הבנין מ"ר 6.00 11.25
היטלי פיתוח היטלי מים 17.028.0 אגרת הנחת צינורות לכל מ"ר משטח הבנין -לבנין המשמש למגורים מ"ר 27.00 50.63
היטלי פיתוח היטלי מים 17.029.0 לכל מ"ר משטח הבנין-לבנין שאינו משמש למגורים מ"ר 33.00 61.88
היטלי פיתוח היטלי מים 17.030.0 לבנינים שאינם משמשים למגורים ושגובהם עולה על 4 מט מ"ק 11.00 20.63
היטלי פיתוח היטלי מים 17.035.0 למד מים שקוטרו עד 3/4 כולל ( תקנה 47) יח' 111.36 118.08
היטלי פיתוח היטלי מים 17.036.0 למד מים שקוטרו מעל 3/4 יח' 149.64 158.67
היטלי פיתוח היטלי מים 17.037.0 ניתוק מד מים לבקשת הצרכן יח 75.40 79.95
היטלי פיתוח היטלי מים 17.038.0 חיבור מד מים לבקשת הצרכן יח' 75.40 79.95
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 2.00.0 (מבוטל) 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 20.000 מכתב רשום 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.00.00 היטל תשתיות פנימיות - סלילת כביש 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.00.01 כביש לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 17.42 17.68
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.00.02 כביש לכל מ"ר משטח הבנייה מ"ר 95.56 97.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.00.03 היטל תשתיות פנימיות - סלילת מדרכה 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.00.04 מדרכה לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 8.71 10.56
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.00.05 מדרכה לכל מ"ר משטח הבנייה מ"ר 47.78 48.50
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.00.06 היטל תשתיות על - כבישים 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.00.07 תשתית על לכביש לכל מ"ר קרקע מ"ר 2.37 2.58
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.00.08 תשתית על לכביש לכל מ"ר בנייה מ"ר 4.21 4.58
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.00.09 היטל תשתיות על מדרכות 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.00.10 תשתית על למדרכה לכל מ"ר קרקע מ"ר 1.19 1.30
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.00.11 תשתית על למדרכה לכל מ"ר בנייה מ"ר 2.11 2.30
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.00.12 היטל סלילת רחוב משולב 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.00.13 סלילת רחוב משולב לכל מ"ר קרקע מ"ר 26.13 26.52
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.00.14 סלילת רחוב משולב לכל מ"ר בנייה מ"ר 143.34 145.49
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.00.15 שצ"פ לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 9.44 9.58
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.00.16 שצ"פ בניין לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 51.79 52.57
היטלי פיתוח היטלים מקומיים 3.00.50 החזר היטלים 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי השבחה ACJ2.2 השבחה - מקדמה שח' 0.00 0.00