בכדי לצפות במצגת אשר הוצגה לתושבים במפגש שהתקיים ב- 15.12.2016, הקליקו כאן. שימו לב: זהו קובץ גדול, מומלץ לעיין בו במחשב שולחני ולא בסלולרי.

 

מצ"ב למטה 4 קבצים נוספים לעיונכם: 1. אודות תכנית המתאר החדשה, 2. סיכום מפגש שיתוף תושבים שהתקיים ב- 15.12.2016.  3. סיכום מפגש ראשון של צוות חשיבה מתאריך 16.2.2017.   4. שלב ב' בתכנית המתאר הכוללנית, פברואר 2017.

 

אודות תכנית המיתאר

סיכום מפגש שיתוף ציבור

סיכום מפגש ראשון- צוות חשיבה עירוני 16.2.2017

שלב ב' בתוכנית המתאר הכוללנית, פברואר 2017

סיכום מפגש שני – צוות חשיבה עירוני 19.6.2017

שלב ג' – ד' בתכנית המתאר הכוללנית 19.6.17

מסמכי תכנית המתאר המופקדת מיום 10/02/2021

 

ניתן לעיין במסמכי תכנית המתאר ע"י הקלדת מס' התכנית 508-0643635 בשורת מס' התכנית תחת תוכניות בניין עיר.

כידוע, תכנית המתאר הומלצה להפקדה ע"י מליאת הוועדה המקומית ונמצאת עכשיו בלשכת התכנון אשר מתאמת את גיבוש המסמכים לקראת דיון בוועדה המחוזית.

חזון התכנית כפי שגובש בהמשך לשיתוף הציבור קובע שהישוב הקיים ישמור את צביונו הנוכחי. בנוסף יושלם קידום ההתחדשות העירונית על פי מדיניות הרשות שגובשה ופורסמה לפני שנים רבות.

גידול העיר ינבע רק מפיתוח השכונות החדשות בשולי העיר שכבר אושרו למתן תוקף לפני זמן רב.

לבקשת מספר תושבים, אנו מוסיפים לאתר כל חומר הקשור לתכנית שטרם הוכנס.

יובהר שמדובר במסמכים שאינם סופיים ואינם סטטוטוריים ועם המשך ההתקדמות בוועדה המחוזית, נדאג להוסיף כל חומר שיתווסף עד להפקדת התכנית להתנגדויות הציבור ע"י הוועדה המחוזית.