עדכונים

 • תכנית מתאר מקומית חדשה

  עיריית קרית אונו מקדמת בימים אלה יחד עם מינהל התכנון מחוז תל אביב הכנתה של תכנית מתאר מקומית חדשה לקריית אונו.
  לפרטים מלאים

מידע כללי

חדשות

 • 23/03/2020

  ניתן לשלם דרישות תשלום של אגרות בניה, פיקדונות ובקשות למידע באמצעות אתר התשלומים

  קישור לתשלום

 • תשומת לב -בשל ההתמודדות עם נגיף הקורונה להלן הודעה בדבר ספירת הימים במערכת רישוי זמין :

  לאור ההנחיות החדשות בנוגע להתמודדות עם נגיף הקורונה, מנהלת מינהל התכנון החליטה בהתאם לתקנות שהחל מיום 15.03.2020 ועד להודעה חדשה, מניין הימים לא ייספר במערכת רישוי זמין.

  להלן קישור להודעה שבאתר מינהל התכנון

 • 19/09/2019

  אתר הוועדה מותאם כעת לסלולר.

  בנוסף מערכת GIS התחדשה: https://gis10.taldor.co.il/kOnoGis

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.