טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
239.4331
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות 1.00.090 החזר אגרה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ'ר 33.34 33.34
אגרת בניה אגרות 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ'ר 33.44 33.44
אגרת בניה אגרות 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ'ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.200 מבנים חקלאיים מ'ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ'ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרת בניה אגרות 1.00.401 מאגרי מים וביוב עד 3 מליון מ"ק מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית מעל 10000 מ"ר מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות 1.00.412 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית עד 10,000 מ"ר מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות 1.00.500 עבודות כרייה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.00.701 הקמת גדר בטחון מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 61.80 61.80
אגרת בניה אגרות 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.980 הנחה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ'ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות 1.10 כללי 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.93.0 מפת מדידה יח' 1,344.85 1,344.85
אגרת בניה אגרות 1.94.0 עבור אינפורמציה יח' 197.60 197.60
אגרת בניה אגרות 1.94.1 אינפורמציה עבור מפת מדידה 189.03 189.03
אגרת בניה תיק מידע 1.94.20 אגרת מידע עבור חלקה בודדת 204.00 204.00
אגרת בניה תיק מידע 1.94.30 אגרת מידע עבור שתי חלקות צמודות 327.00 327.00
אגרת בניה תיק מידע 1.94.40 אגרת מידע עבור כל חלקה נוספת צמודה 102.00 102.00
אגרות שונות תיק ורוד 1.94.50 תיק ורוד 20.00 20.00
אגרת בניה אגרות 1.95.0 דיון חוזר בבקשה בועדה המקומית יח' 190.08 190.08
אגרת בניה אגרות 1.96.0 חידוש התר-%10 מהאג' המקורית(לא פחות 1 505.77 505.77
אגרת בניה אגרות 1.97.0 אגרה לפי גזר דין ב"המ יח' 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.08
היטלי פיתוח היטל תיעול 10.0 שעור התשלום עבור תיעול מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 10.169.1 תיעול לכל מ"ר קרקע לרבות החלק שעומד מבנה מ"ר 18.70 19.82
היטלי פיתוח היטל תיעול 10.169.2 תיעול לכל מ"ר של בניה בכל הקומות מ"ר 64.60 68.48
היטלי פיתוח היטל תיעול 11.0 שעור התשלום בגין כביש ומדרכה 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 11.18101 כביש לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 18.41 19.52
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 11.18102 כביש לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 101.03 107.10
היטלי פיתוח היטל תיעול 11.18103 כביש לכל מ"ק מנפח הבנין לא לצורכי מגורים מ"ק 9.00 17.80
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 11.18201 מדרכה לכל מ"ר הקרקע מ"ר 9.21 9.76
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 11.18202 מדרכה לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 50.52 53.55
היטלי פיתוח היטל תיעול 11.18203 מדרכה לכל מ"ק מנפח הבנין לא לצורכי מגורים מ"ק 5.00 9.89
היטלי פיתוח היטל תיעול 12.0 שעור תשלום עבור ביוב מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 12.151.1 ביוב לכל מ"ר קרקע לרבות החלק שעומד מבנה מ"ר 2.54 7.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 12.151.2 ביוב לכל מ"ר שטח בניה מ"ר 34.48 66.75
היטלי פיתוח היטל תיעול 12.151.3 לכלמ"ק לבניה שלא למגורי שגובה אחת מהק' עולה על 4 מ"ק 11.49 22.24
היטלי פיתוח היטל תיעול 12.163.0 אגרת חיבור ביוב פרטי יח' 361.61 995.94
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.0 שעור תשלום עבור מים 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.133.1 (מבוטל) 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.133.2 אגרת בדיקת מד מים כולל פירוק הובלה והתקנה-למגורים יח' 80.00 158.23
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.133.3 אגרת בדיקת מד מים כולל פירוק הובלה והתקנה-לאחרים יח 180.00 356.02
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.139.0 אגרת חיבור רשת פרטית לכל יחידת דיור עסק או משרד יח 600.00 1,186.72
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.139.1 אגרת רשת פרטית לכל יחידת מלאכה תעסיה מלון שעד00 יח' 800.00 1,582.29
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.139.2 לכל מ"ר שמעל 100 מ"ר יח' 7.00 13.85
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.139.3 אגרת חידוש חיבור למגורים יח' 100.00 197.79
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.139.4 לאחרים יח 150.00 296.68
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.139.5 (מבוטל) 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.140.0 (מבוטל) 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.140.1 היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית יח 130.00 257.12
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.140.2 אגרת בדיקה של רשת פרטית יח 150.00 296.68
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.141.0 למבנה ציבורהמשמש רקלדת חינוך בריאות ולא להפקת רוו 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.141.1 חיבור שקוטרו עד "2 יח 1,300.00 2,571.22
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.141.2 חיבור בקוטר "3 יח 2,400.00 4,746.88
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.141.3 חיבור בקוטר "4 יח 2,400.00 4,746.88
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.141.4 חיבור בקוטר מעל "4 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.141.5 ברז כיבוי "3 יח 3,500.00 6,922.53
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.141.6 הרחבת חיבור או התקנתו מחדש-חיבור שקוטרו עד "2 יח 200.00 395.57
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.141.7 הרחבת חיבור או התקנתו מחדש-חיבור בקוטר עד "3 יח 350.00 692.25
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.141.8 הרחבת חיבור או התקנתו מחדש-חיבור בקוטר עד "4 יח 420.00 830.70
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.141.9 פירוק חיבור יח 250.00 494.47
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.149.0 אגרת מד מים 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.149.1 קוטר מד המים עד 1/2 1 יח' 400.00 791.15
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.149.2 קוטר מ 1/2 1 עד"2 יח' 650.00 1,285.61
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.149.3 מעל "2 עד "3 יח' 850.00 1,681.19
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.149.4 למעלה מ "3 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.152.0 אגרת הנחת צינורות 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.152.1 אגרת הנחת צינורות לכל מ"ר משטח הקרקע כולל הקרקע שעליה עומד הבנין מ"ר 6.00 11.87
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.152.2 אגרת הנחת צינורות לכל מ"ר משטח הבנין -לבנין המשמש למגורים מ"ר 27.00 53.40
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.152.3 אגרת הנחת צינורות לכל מ"ר משטח הבנין-לבנין שאינו משמש למגורים מ"ר 33.00 65.27
היטלי פיתוח היטל תיעול 14.152.4 לבנינים שאינם משמשים למגורים ושגובהם עולה על 4 מט מ"ק 11.00 21.76
היטלי פיתוח היטל תיעול 15.000.0 חבור חשמל (פילר) יח 1,400.00 2,701.31
היטלי פיתוח היטל תיעול 15.000.1 חבור חשמל (פילר משולש) יח 4,500.00 6,833.72
היטלי פיתוח היטל תיעול 15.100.0 מפת מדידה לפרצלציה יח 1,500.00 2,721.27
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 16.0 *****תאגיד מי אונו ***** 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 16.001.0 שעור תשלום עבור ביוב 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 16.002.0 לכל מ"ר קרקע לרבות החלק שעומד מבנה מ"ר 2.54 7.00
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 16.003.0 שעור תשלום עבור ביוב לכל מ"ר שטח בניה מ"ר 34.48 66.75
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 16.004.0 לכלמ"ק לבניה שלא למגורי שגובה אחת מהק' עולה על 4 מ"ק 11.49 22.24
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 16.005.0 אגרת חיבור ביוב פרטי יח' 361.61 995.94
היטלי פיתוח היטלי מים 17.001.0 שעור תשלום עבור מים 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים 17.002.0 אגרת בדיקת מד מים כולל פירוק הובלה והתקנה-למגורים יח' 80.00 158.23
היטלי פיתוח היטלי מים 17.003.0 אגרת בדיקת מד מים כולל פירוק הובלה והתקנה-לאחרים יח' 180.00 356.02
היטלי פיתוח היטלי מים 17.004.0 אגרת חיבור רשת פרטית לכל יחידת דיור עסק או משרד יח' 600.00 1,186.72
היטלי פיתוח היטלי מים 17.005.0 אגרת רשת פרטית לכל יחידת מלאכה תעסיה מלון שעד00 יח' 800.00 1,582.29
היטלי פיתוח היטלי מים 17.006.0 לכל מ"ר שמעל 100 מ"ר יח' 7.00 13.85
היטלי פיתוח היטלי מים 17.007.0 אגרת חידוש חיבור למגורים יח' 100.00 197.79
היטלי פיתוח היטלי מים 17.008.0 לאחרים יח' 150.00 296.68
היטלי פיתוח היטלי מים 17.009.0 היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית יח' 130.00 257.12
היטלי פיתוח היטלי מים 17.010.0 אגרת בדיקה של רשת פרטית יח' 150.00 296.68
היטלי פיתוח היטלי מים 17.011.0 למבנה ציבורהמשמש רקלדת חינוך בריאות ולא להפקת רוו יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים 17.012.0 חיבור שקוטרו עד "2 יח' 1,300.00 2,571.22
היטלי פיתוח היטלי מים 17.013.0 חיבור בקוטר "3 יח' 2,400.00 4,746.88
היטלי פיתוח היטלי מים 17.014.0 חיבור בקוטר "4 יח' 2,400.00 4,746.88
היטלי פיתוח היטלי מים 17.015.0 חיבור בקוטר מעל "4 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים 17.016.0 ברז כיבוי "3 יח' 3,500.00 6,922.53
היטלי פיתוח היטלי מים 17.017.0 הרחבת חיבור או התקנתו מחדש-חיבור שקוטרו עד "2 יח' 200.00 395.57
היטלי פיתוח היטלי מים 17.018.0 הרחבת חיבור או התקנתו מחדש-חיבור בקוטר עד "3 יח' 350.00 692.25
היטלי פיתוח היטלי מים 17.019.0 הרחבת חיבור או התקנתו מחדש-חיבור בקוטר עד "4 יח' 420.00 830.70
היטלי פיתוח היטלי מים 17.020.0 פירוק חיבור יח' 250.00 494.47
היטלי פיתוח היטלי מים 17.021.0 אגרת מד מים יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים 17.022.0 קוטר מד המים עד 1/2 1 יח' 400.00 791.15
היטלי פיתוח היטלי מים 17.023.0 קוטר מ 1/2 1 עד"2 יח' 650.00 1,285.61
היטלי פיתוח היטלי מים 17.024.0 מעל "2 עד "3 יח' 850.00 1,681.19
היטלי פיתוח היטלי מים 17.025.0 למעלה מ "3 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים 17.026.0 אגרת הנחת צינורות 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים 17.027.0 לכל מ"ר משטח הקרקע כולל הקרקע שעליה עומד הבנין מ"ר 6.00 11.87
היטלי פיתוח היטלי מים 17.028.0 אגרת הנחת צינורות לכל מ"ר משטח הבנין -לבנין המשמש למגורים מ"ר 27.00 53.40
היטלי פיתוח היטלי מים 17.029.0 לכל מ"ר משטח הבנין-לבנין שאינו משמש למגורים מ"ר 33.00 65.27
היטלי פיתוח היטלי מים 17.030.0 לבנינים שאינם משמשים למגורים ושגובהם עולה על 4 מט מ"ק 11.00 21.76
היטלי פיתוח היטלי מים 17.035.0 למד מים שקוטרו עד 3/4 כולל ( תקנה 47) יח' 111.36 124.55
היטלי פיתוח היטלי מים 17.036.0 למד מים שקוטרו מעל 3/4 יח' 149.64 167.37
היטלי פיתוח היטלי מים 17.037.0 ניתוק מד מים לבקשת הצרכן יח 75.40 84.33
היטלי פיתוח היטלי מים 17.038.0 חיבור מד מים לבקשת הצרכן יח' 75.40 84.33
היטלי פיתוח היטל תיעול 2.00.0 (מבוטל) 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 20.000 מכתב רשום 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 3.00.00 היטל תשתיות פנימיות - סלילת כביש 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 3.00.01 כביש לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 18.41 19.52
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 3.00.02 כביש לכל מ"ר משטח הבנייה מ"ר 101.03 107.10
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 3.00.03 היטל תשתיות פנימיות - סלילת מדרכה 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 3.00.04 מדרכה לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 9.21 9.76
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 3.00.05 מדרכה לכל מ"ר משטח הבנייה מ"ר 50.52 53.55
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 3.00.06 היטל תשתיות על - כבישים 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 3.00.07 תשתית על לכביש לכל מ"ר קרקע מ"ר 2.37 2.72
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 3.00.08 תשתית על לכביש לכל מ"ר בנייה מ"ר 4.21 4.83
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 3.00.09 היטל תשתיות על מדרכות 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 3.00.10 תשתית על למדרכה לכל מ"ר קרקע מ"ר 1.19 1.37
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 3.00.11 תשתית על למדרכה לכל מ"ר בנייה מ"ר 2.11 2.42
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 3.00.12 היטל סלילת רחוב משולב 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 3.00.13 סלילת רחוב משולב לכל מ"ר קרקע מ"ר 27.62 29.28
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 3.00.14 סלילת רחוב משולב לכל מ"ר בנייה מ"ר 151.55 160.65
היטלי פיתוח שצ"פ 3.00.15 שצ"פ לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 14.43 14.43
היטלי פיתוח שצ"פ 3.00.16 שצ"פ בניין לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 79.19 79.19
היטלי פיתוח היטלי כביש - מדרכה 3.00.50 החזר היטלים 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי השבחה ACJ2.2 השבחה - מקדמה שח' 0.00 0.00