התחדשות עירונית

 

התחדשות עירונית - פינוי בינוי/ תמ"א 38

מצגת התחדשות עירונית כנס תושבים
התארגנות וההיבט הכלכלי
הנחיות להגשת בקשות להיתר בנייה עפ"י תוכנית קא/413
תקנון קא/413
מפת מדיניות פינוי בינוי תמ"א 38
מפת מדיניות תמ"א 38
מתחמי התחדשות

 

פרוייקט מונטיפיורי - תמ"א 38

התוכניות כפי שהוגשו לפני שיתוף הציבור לגביהן פורסמו ההקלות:
מונטיפיורי 1 - בקשה להיתר בניה
מונטיפיורי 3 - בקשה להיתר בניה
מונטיפיורי 7 - בקשה להיתר בניה

 

עיקרי השינויים בהליך שיתוף הציבור:

צמצום מספר  רמפות החניה מכוון רח' מונטפיורי למקסימום 3.
הקצאת רצועה ברוחב מטר לאורך רח' מונטפיורי מתוך מגרשי המגורים לטובת הציבור ובחינת שיפור הסדרי התנועה עקב כך תכנון הקומות העליונות עם נסיגה גם לכיוון רח' לוס אנג'לס.
בדיקה אקוסטית של דירות הגן שפונות צפונה ותכנון הקיר/הגדר בגבול הצפוני בהתאם להנחיות היועץ.
הכנת  דו"ח כלכלי לעיון שמאי הוועדה.
בדיקה נוספת של נושא הפניית חלק  מהמרפסות הפונות צפונה לצד