קישור פרטים איש קשר כתובת  טלפון
פיקוד העורף מחוז דן יגאל פברמן       
עדי שטרית        
שד' ירושלים 162, חולון, קומה א'          03-5598714
פקיד היערות חוף שפלה           גלעד מסטאי   03-9728500 
כיבוי אש        תחנה אזורית מישייב עמנואל אהרונוביץ' 25, בני ברק 51103 03-6182222
משרד הבריאות

מחוז תל אביב מח' בריאות הסביבה

ולרי פוהורילס רח' הארבעה 12, תל אביב 03-5634848
חברת חשמל מחוז דן מח' תכנון אמיר לטר רח' אנילביץ 56 תל אביב 03-6373507
בזק (חב. תצפית) תל אביב יפים פיקמן דרך מנחם בגין 132, תל אביב 03-6264953
רשות התעופה האזרחית יח' להגבלות בנייה פנחס ברגר רח' גולן, בניין בית גולן, קריית שדה התעופה 03-9774586
מינהל מקרקעי ישראל תכניות עיר      
מינהל מקרקעי ישראל בירור זכויות   דרך מנחם
בגין 125, תל אביב, קומה 6
03-7632000
ועדה מחוזית לתכניות בנייה תל אביב   דרך  מנחם
בגין 125, תל אביב
 
ועדת ערר מחוז תל אביב   דרך  מנחם
בגין 116, תל אביב, בית קלקא
 
תאגיד מים- מי אונו     רח' ירושליים 39, קניון קריית אונו, מגדל משרדיםA, קומה א 1-800-50-30-80                  
אגף הנדסה, בינוי ותשתיות     רח רבין 41, עריית קריית אונו, קומה 2 03-5311131
אגף שפ"ע     רח רבין 41, עריית קריית אונו, קומה 2 03-5311126
מח' גינון     שד' יהודית, קריית אונו 03-7362689
מח' השבחה     רח רבין 41, עריית קריית אונו, קומה 3 03-5311244